Yi Ronghui

    business director

Tel:+86-574-87918699

MT:+86-18957062900

Fax:+86-574-87918707 ext.0000

E-mail:yironghui@sedinnb.com


Hu Xiaozheng

    business Manager

Tel:+86-574-87916666 ext.9290

MT:+86-18868696772

Fax:+86-574-87918707 ext.0002

E-mail:huxiaozheng@sedinnb.com